Czym jest wizerunek strategiczny?

Przejrzystość i klarowność to ważne elementy marki – to na nich opiera się strategiczny wizerunek Twojej firmy,